O nas

Misja Fundacji: Wspieramy dzieci chore na padaczkę.

 

shutterstock_109038785

 

 

„Misją fundacji jest wsparcie dzieci chorych na padaczkę i ich rodzin w codziennej walce o godne i normalne życie. Inspiracją  do jej powołania w lipcu 2016 była choroba mojego syna i zmagania naszej rodziny o choć odrobinę normalności. A walka, o której mowa to ciągłe "potknięcia, upadki i podnoszenie się z kolan" oraz krótkie "chwile szczęścia, radości i uśmiechu".

Bogdan Michałek - Tata,

Założyciel Fundacji

Cele i zadania fundacji

1.

Znajdowanie informacji na temat nowych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, ochrony życia chorego i dzielenie się nimi.

2.

Budowanie interdyscyplinarnych zespołów wspierających leczenie, rehabilitację, edukację, opiekę i rozwój społeczny i koordynacje współpracy rodziców z różnymi specjalistami.

3.

Wspieranie rodzin w organizacji życia z dzieckiem chorym na padaczkę, aby byli zdrowi fizycznie, mentalnie i społecznie, bo tylko wtedy będą w stanie pomóc choremu dziecku.

4.

Ułatwienie chorym dzieciom kontaktów z rówieśnikami.

5.

Testowanie i wprowadzenie w życie rozwiązań usuwających bariery i ograniczenia w aktywności oraz samodzielności dzieci chorych na padaczkę.

6.

Wsparcie w diagnostyce i monitorowaniu choroby.

7.

Tworzenie lepszych warunków do edukacji szkolnej epileptyków.